Thời gian đăng : 10/10/2015
Tên : Nghi Dung
Khu vực : TDH
Face:6 điểm+0,5 cho mái tóc dài mượt.Cái này giống bác W.Buffett
V1: 7 điểm,không to quá,nhưng bóp nắn tuyệt vời.
V2: 9 điểm,hình như em này học múa bụng,eo thon vãi đới.
V3: 8 điểm,mông căng nẩy,doggy khá sướng
SV:8 điểm,ngoan hiền nhiệt tình,không giục giã.
Chỉ 1 chữ : Body quá chuẩn quá đẹp

Nhận xét và chấm điểm

Hàng bạn vừa xem