Thời gian đăng : 06/10/2015
Tên: thu phương
rổ giá 300k
sn: 1993
khu vục hoạt động: trần duy hưng
số đo các vòng :
v1 : 6d
v2: 7d
v3: 7d" nước nôi phải gọi là quá nhiều,khít , khìn khịt
thái độ: 8d, ngoan ngoãn

Nhận xét và chấm điểm

Hàng bạn vừa xem