Thời gian đăng : 04/10/2015
đánh giá em  Quỳnh Baby ms 006 
Face : 80/100 (em nó thuộc dạng gái gọi teen,xinh,em nó cười ngỡ thiên thần của charly)
V1 : 70/100 (bóp vú vừa tay )
V2 : 70/100 (thích hợp với anh em thích có da có thịt, có vú to vú mẩy)
V3 : 80/100 (mông mẩy,doggy tốt)
Nước hoa yêu thích em nó hay dung channel và bím thì hồng , bướm vét máng được
Giá : list gái 500k / shot
Khu vực : cave kim Liên Mới

Gái gọi kim liên mới năm 2013 và đây là list gái gọi klm 

check em quỳnh babie klm 

Xu hướng tìm kiếm ở Google
  • Gái gọi khu klm
  • Cave khu klm
  • List cave kim lien moi
  • Share list hang kim lien moi
  • List hang kim lien moi ngon 
  • list hang khu kim lien moi 2013
  • banhmy.us mai-chi-teen-ms-576-diu-dang-de-thuong-den-tu-phuong-bac--

Nhận xét và chấm điểm

Hàng bạn vừa xem