Thời gian đăng : 04/10/2015
Mặt mũi xinh xắn. Biết trang điểm.

Vú to. Nghểnh sừng trâu và rất đẹp. Bóp đã cái bàn tay 

Bướm nước nôi lênh láng nhầy nhụa 

Dáng đầm. Nhà cháu chỉ thích đầm 

Thái độ ngoan ngoãn*nhiệt tình dễ bảo 

Điểm kỹ năng: 7*5 + 1 vì sự ham học hỏi. Bú liếm nhiệt huyết

Tổng kết: thoả mãn dục vọng
Mặt mũi xinh xắn. Biết trang điểm.

Vú to. Nghểnh sừng trâu và rất đẹp. Bóp đã cái bàn tay 

Bướm nước nôi lênh láng nhầy nhụa 

Dáng đầm. Nhà cháu chỉ thích đầm 

Thái độ ngoan ngoãn*nhiệt tình dễ bảo 

Điểm kỹ năng: 7*5 + 1 vì sự ham học hỏi. Bú liếm nhiệt huyết
Tổng kết: thoả mãn dục vọng 

Nhận xét và chấm điểm

Hàng bạn vừa xem